Sunday, March 17, 2019

Báo Nhân Dân: Nam Á được chấp thuận mở mới 35 điểm giao dịch giai đoạn 2018-2020

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) cho biết, đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở mới 35 điểm giao dịch theo đề án tái cơ cấu giai đoạn II (2018-2020) và chỉ định tham gia tái cấu trúc ba (03) quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Nam A Bank còn được Moody đánh giá, phân tích và trao chứng nhận hạng B2.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/39522702-nam-a-duoc-chap-thuan-mo-moi-35-diem-giao-dich-giai-doan-2018-2020.html

(Ảnh: Nam A Bank)

Thông tin trên được đưa ra tại Công văn số 187/2019/CV-NHNA-01 ngày 15-3-2019.

Tại Công văn 187, tính đến 31-12-2018, tổng tài sản của Nam A Bank đã đạt 75.000 tỷ đồng tăng trưởng gần 40% so với năm 2017 đạt 114% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 750 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và đạt 230% so với kế hoạch; số lượng khách hàng đạt gần 450.000 tăng gấp đôi so với năm 2017.

Cũng tại Công văn này, trước các thông tin liên quan đến các các tranh chấp cổ phần, cổ phiếu giữa các cổ đông, Nam A Bank khẳng định, các tranh chấp (nếu có) hoàn toàn là các quan hệ dân sự giữa cổ đông, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam A Bank - một công ty đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Nam A Bank, MOODY, Ngân hàng nam á, Nam á, Cổ đông, Cổ phần, Chấp thuận, Tranh chấp, Tín dụng, Cổ phiếu, Công văn, Dân sự, Chứng nhận, Chỉ định, Cơ cấu, Ngân hàng, Giao dịch, Đồng Nai, Tuân thủ, Tăng trưởng, Lợi nhuận, Tái cấu trúc, Hoạt động kinh doanh