Saturday, June 29, 2019

Báo Công Luận: Tháng 7/2019, báo Đồng Nai và Lao động Đồng Nai về chung một nhà

Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai vừa thông qua đề án phát triển báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất báo Đồng Nai và báo Lao động Đồng Nai. Thời gian hợp nhất 2 cơ quan báo chí này được ấn định trong tháng 7 tới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/thang-7-2019-bao-dong-nai-va-lao-dong-dong-nai-ve-chung-mot-nha-post64379.html

Trong tháng 7/2019, báo Đồng Nai và báo Lao động Đồng Nai sẽ hợp nhất thành báo Đồng Nai và tăng kỳ trở thành nhật báo

Theo đề án “Phát triển Báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai” do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai trình Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai, sau khi hợp nhất 2 cơ quan báo chí, ban biên tập báo Đồng Nai sẽ có Tổng biên tập, 2 Phó tổng biên tập và 6 phòng, ban chuyên môn: Phòng Hành chính - trị sự, Phòng Tòa soạn, Phòng Báo điện tử, Ban Văn hóa - xã hội, Ban Kinh tế và Ban Pháp luật đời sống - Bạn đọc. Về biên chế, thực hiện theo số lượng biên chế được Ban thường vụ tỉnh ủy giao hằng năm và có lộ trình tinh giản biên chế.

Và cũng theo đề án đã được thông qua, báo Đồng Nai sẽ trở thành nhật báo – phát hành từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Ngoài ra, bắt đầu từ quý IV-2019, báo Đồng Nai sẽ có thêm ấn phẩm chuyên đề cuối tuần.

Về định hướng phát triển, Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu báo Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng báo in và báo điện tử theo nội dung đề án đã xác định, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, Ban thường vụ tỉnh ủy giao Ban biên tập báo Đồng Nai thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, phóng viên, nhân viên, tạo sự đồng thuận về chủ trương hợp nhất 2 cơ quan báo chí và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch cụ thể củng cố các phòng, ban trực thuộc, bảo đảm số người theo quy định. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của báo Đồng Nai phù hợp với tổ chức bộ máy mới.

Thanh Hải

Tìm kiếm:✨

  • Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Thường vụ tỉnh ủy, Ban Văn Hóa, Hợp nhất, Trị sự, Nhật báo, Cơ quan báo chí, Báo in, Tổng biên tập, Đồng Nai, Ban thường vụ, Tỉnh ủy, Ban biên tập, Báo điện tử