Wednesday, June 19, 2019

Báo GD&TĐ: Đồng Nai hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình mới

Sở GD&ĐT Đồng Nai hướng dẫn các đơn vị triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia từ năm học 2019-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dong-nai-huong-dan-trien-khai-day-hoc-tieng-anh-theo-chuong-trinh-moi-4012284-v.html

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, các trường THCS và THPT tham gia triển khai Chương trình GDPT môn Tiếng Anh hệ 10 năm phải đáp ứng các tiêu chí:

Có cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định, có đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh (B2: cấp THCS; Cl: cấp THPT) và phương pháp dạy học tiếng Anh theo yêu cầu từng cấp học. Học sinh tuyển vào phải đủ năng lực ngôn ngữ để học tiếp chương trình mới.

Những trường THCS và THPT tham gia triển khai môn tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học trước theo Chương trình mới và các năm học sau phải tiếp tục triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình này.

Học sinh lớp 5 và lớp 9 đã hoàn thành Chương trình GDPT môn tiếng Anh cấp tiểu học và THCS theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020” đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của từng cấp học trên địa bàn được tiếp tục học chương trình hệ 10 năm, chương trình mới - ở cấp THCS khi vào học lớp 6, cấp THPT khi vào học lớp 10.

Yêu cầu với giáo viên: Giáo viên THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 4: B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cấp THPT, giáo viên phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 5: C1.

Học sinh bắt đầu Chương trình từ lớp 6 phải có năng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 1; học sinh bắt đầu chương trình từ lớp 10 phải có năng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Đồng Nai, GDPT, Dạy học, Lớp 6, Vào học, Trung học cơ sở, Ngoại ngữ, Sở GD, Lớp 10, Dùng cho, Đồng Nai, Tiếng Anh, Lớp 5, Trung học phổ thông, Năm học