Báo Hà Nội Mới: Bốn tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ NN& PTNT, tính đến tháng 6-2019, cả nước có 4.402 xã (đạt 49,38%) đạt chuẩn nông thôn mới; 76 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 15,26 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/938988/bon-tinh-thanh-pho-co-100-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-

Hà Nội: Huy động hơn 39.772 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt, hiện có 4 tỉnh, thành phố là Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và Đà Nẵng đã trở thành những địa phương đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Như vậy, đến tháng 6-2019, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu giai đoạn 5 năm 2016-2020 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến 2020) của Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Tìm kiếm:✨

  • PTNT, Thành phố trực thuộc Trung ương, Nông thôn, Chuẩn, Bình quân, Tiêu chí, Nam Định, Thủ tướng chính phủ, Công nhận, Đồng Nai, Bình Dương, Đề ra, Cả nước, Huy động, Quốc hội