Báo Hải Quan: Hải quan Đồng Nai: Thu ngân sách đạt 47% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Theo báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai, tính đến ngày 15/6, số thu thuế XNK tại đơn vị đạt gần 8.725 tỷ đồng, tăng trên 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/hai-quan-dong-nai-thu-ngan-sach-dat-47-chi-tieu-ke-hoach-nam-2019-107032.html

Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra hàng hóa XNK của doanh nghiệp. Ảnh: N.H

Với kết quả này, Cục Hải quan Đồng Nai đã hoàn thành gần 47% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019 (18.600 tỷ đồng) và đạt 44,7% chỉ tiêu phấn đấu được giao năm 2019 (19.530 tỷ đồng).

Để có được kết quả như trên, ngay từ đầu năm 2019, Cục Hải quan Đồng Nai đã tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019. Đơn vị đã ban hành quyết định giao dự toán thu ngân sách cho các chi cục trực thuộc để lập kế hoạch chi tiết, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2019.

Cùng với đó, Cục Hải quan Đồng Nai cũng tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong chính sách quản lý thuế, chủ động đề xuất, kiến nghị tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách theo Chỉ thị 723/CT-TCHQ ngày 30/1/2019 của Tổng cục Hải quan.

Kết quả, tổng số nợ thuế khó thu toàn đơn vị tại thời điểm 15/6 là 13,12 tỷ đồng. Trong đó có 12,31 tỷ đồng, giảm 0,01 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2018 và nợ thuế tạm thu là 0,81 tỷ đồng. Đơn vị không phát sinh số dư nợ mới so với ngày 31/12/2018.

Nguyễn Hiền

Tìm kiếm:✨

  • Cục Hải quan Đồng Nai, Hải quan Đồng Nai, Thu ngân sách, Thu thuế, Hải quan, Xuất nhập khẩu, Dự toán, Đồng Nai, Thất thu, Chỉ tiêu, Dư nợ, Lập kế hoạch, Tổng cục hải quan, Năm 2018, Nợ