Saturday, June 15, 2019

Báo NLĐ: ĐỒNG NAI: Nâng cao kiến thức pháp luật cho lao động ngoại tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của lao động ngoại tỉnh, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã xây dựng dự án 'Nâng cao năng lực cho người lao động (NLĐ) nhập cư'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo NLĐ, nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/dong-nai-nang-cao-kien-thuc-phap-luat-cho-lao-dong-ngoai-tinh-20190615220559076.htm

Hoạt động của dự án rất thiết thực như: Đào tạo và xây dựng mạng lưới công nhân (CN) nòng cốt, tuyên truyền pháp luật cho NLĐ nhập cư, tài trợ kinh phí cho các điểm hỗ trợ CN; hỗ trợ CN tham gia các cuộc đối thoại. Không chỉ mang lại lợi ích cho NLĐ, dự án còn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, tư vấn và nâng cao kiến thức pháp luật lao động đến rộng rãi đội ngũ đoàn viên, NLĐ.

Một buổi tuyên truyền pháp luật cho công nhân ngoại tỉnh tại Đồng Nai

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, việc không ngừng đổi mới hình thức tư vấn, tuyên truyền pháp luật lao động cho CN tại các khu nhà trọ trong các năm qua đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ đoàn viên, CNVC-LĐ tỉnh, giúp họ hiểu và hành xử đúng luật.

Tin-ảnh: H.Dung

Tìm kiếm:✨

  • NLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Ngoại tỉnh, Người lao động, Nhập cư, Công đoàn, Giúp họ, Đúng luật, Của dự án, Đồng Nai, Đoàn viên, Nhà trọ, Nòng cốt, Hành xử, Mang lại