Wednesday, June 12, 2019

Báo Thanh Niên: Cá chết bốc mùi hôi thối nổi đầy hồ trung tâm thành phố Bảo Lộc

Hơn 10 ngày liền, hồ Đồng Nai thượng và Đồng Nai hạ hay còn gọi là hồ Bảo Lộc (nằm ở phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) liên tục bốc mùi hôi thối nồng nặc do cá chết nổi đầy mặt hồ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://media.thanhnien.vn/thoi-su/ca-chet-boc-mui-hoi-thoi-noi-day-ho-trung-tam-thanh-pho-bao-loc-135592.html

Trùng Dương

Tìm kiếm:✨

  • Hồ Bảo Lộc, Hồ Đồng Nai, Nổi đầy, Bảo Lộc, Phường 1, Hôi thối, Bốc mùi, Mặt hồ, Nồng nặc, Lâm Đồng, Đồng Nai, Chết