Sunday, June 23, 2019

Báo Tiền Phong: Gần 200 người dương tính ma túy trong quán bar ở Đồng Nai

Thấy cảnh sát ập vào quán bar, hàng trăm người đang lắc lư trong tiếng nhạc chát chúa vứt ma túy xuống sàn, tháo chạy tán loạn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/phap-luat/gan-200-nguoi-duong-tinh-ma-tuy-trong-quan-bar-o-dong-nai-1431817.tpo

Tìm kiếm:✨

  • Quán bar, Dương tính, Ma túy, Đồng Nai, Chát chúa, Tán loạn, Lắc lư, Tháo chạy, Nhạc, Vứt, Ập