Monday, June 10, 2019

Báo VNEWS: Đồng Nai đề nghị xử lý hình sự vụ giết mổ lợn nhiễm bệnh

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dong-nai-de-nghi-xu-ly-hinh-su-vu-giet-mo-lon-nhiem-benh

Tìm kiếm:✨

  • Giết mổ, Lợn, Đồng Nai, Nhiễm bệnh, Xử lý hình sự, Đề nghị