Wednesday, June 26, 2019

Báo VNEWS: Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp chặn xe chở công an

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dong-nai-khoi-to-chu-doanh-nghiep-chan-xe-cho-cong-an

Tìm kiếm:✨

  • Đồng Nai, Chặn, Chủ doanh nghiệp, Công an, Khởi tố