Saturday, June 8, 2019

Báo VNEWS: Sâu keo phá hoại hàng trăm héc ta hoa màu ở Đồng Nai

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/sau-keo-pha-hoai-hang-tram-hec-ta-hoa-mau-o-dong-nai

Tìm kiếm:✨

  • Sâu keo, Héc ta, Hoa màu, Phá hoại, Đồng Nai