Thursday, July 4, 2019

Báo Chính Phủ: Đồng Nai: Thu thuế nội địa 6 tháng tăng 32%

Theo Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt 16.937,6 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tai-chinh/dong-nai-thu-thue-noi-dia-6-thang-tang-32/369972.vgp

Ảnh minh họa

Trong đó, thu từ các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương tăng 13% đạt 935,1 tỷ đồng; thu từ các DNNN địa phương tăng 166% đạt 970 tỷ đồng; thu từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 46% đạt 5.710,6 tỷ đồng; thu từ khối kinh tế tư nhân tăng 11% đạt 2.130 tỷ đồng.

Một số khoản thu khác cũng tăng khá so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 19% đạt 2.850 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ tăng 21% đạt 650 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường tăng 103% đạt 270 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất tăng 76% đạt 1.550 tỷ đồng; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 22% đạt 360 tỷ đồng…

Nguyên nhân số thu tăng mạnh là do đơn vị đẩy mạnh các hoạt động chống thất thu, còn đến từ các yếu tố khách quan như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khởi sắc dẫn đến số nộp tăng cao.

Bên cạnh đó, ngay từ những tháng đầu năm, hoạt động thu của các chi cục thuế đều đạt kết quả khả quan, trong đó thu từ đất trong dân tăng, dẫn đến thuế trước bạ nhà đất và thuế TNCN tăng...

ĐD

Tìm kiếm:✨

  • Cục Thuế Đồng Nai, TNCN, Thu thuế, Thuế trước bạ, Tổng thu ngân sách, Thuế thu nhập cá nhân, Chi cục thuế, Trước bạ, Vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp nhà nước, Thu tiền, Nội địa, Đồng Nai, Cùng kỳ, Thất thu