Báo Chính Phủ: Tránh lặp lại vụ cá chết trên sông La Ngà

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý tình hình cá chết trên sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/tranh-lap-lai-vu-ca-chet-tren-song-la-nga/370282.vgp

Nuôi cá bè trên sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai

Để phòng tránh các vụ việc tương tự như vụ cá chết xảy ra trên sông La Ngà tháng 5 vừa qua, đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng của tỉnh.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của người dân doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có hoạt động xả thải ra sông La Ngà và các nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • Sông La Ngà, Cá bè, Phó thủ tướng thường trực, UBND tỉnh Đồng Nai, Trương Hòa Bình, Truyền đạt, Lặp lại, Văn phòng chính phủ, Thải ra, Nuôi trồng, Đồng Nai, Phòng tránh, Bảo vệ môi trường, Nguồn nước, Chính đáng