Wednesday, July 31, 2019

Báo Hải Quan: Giải ngân đầu tư công bằng 44,9% kế hoạch năm

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt 158,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch năm. Con số này tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-bang-449-ke-hoach-nam-109010.html

7 tháng đầu năm 2019 giải ngân đầu tư công nguồn vốn Trung ương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch năm và giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn địa phương quản lý đạt 138,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tháng 7 và 7 tháng năm 2019 mặc dù đã có dấu hiệu tích cực khi đạt tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa cải thiện nhiều khi tiếp tục đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.

Theo đó, Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng so với kế hoạch năm giai đoạn 2015-2019 lần lượt là: 53,2%; 47,6%; 45,2%; 43,3%; 44,9%.

Còn tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 7 tháng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, cụ thể năm 2015 là 6,4%; năm 2016 là 12%; năm 2017 là 6,4%; năm 2018 là 9,7%; năm 2019 là 3,9%.

Trước đó, Bộ KH&ĐT cũng cho hay, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng ước đạt 119 nghìn tỷ đồng, bằng 32,41% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2018 tỷ lệ này đạt 33,85%).

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công các tháng đầu năm chậm, trong tháng 6, Bộ KH&ĐT đã tổ chức 3 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc giải ngân tại 12 tỉnh, thành phố (gồm Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.Cần Thơ và Tiền Giang).

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, qua tổng hợp báo cáo, việc giải ngân chậm do cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

T.Hiền

Tìm kiếm:✨

  • Nguyên nhân chủ quan, Tổng cục thống kê, Cùng kỳ, Năm 2018, Giải ngân, Vốn đầu tư, Nguyên nhân khách quan, TP.Đà Nẵng, Tăng vốn, Ngân sách nhà nước, Bắc Kạn, Công bằng, Đồng Nai, Năm 2015, Tây Ninh