Báo Đồng Nai: Tập huấn luật về phòng, chống tội phạm năm 2019

Sáng 19-7, tại huyện Cẩm Mỹ, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn về pháp luật phòng, chống tội phạm năm 2019 cho cán bộ cấp huyện và xã trên địa bàn huyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201907/huyen-cam-my-tap-huan-luat-ve-phong-chong-toi-pham-nam-2019-2955671/

Toàn cảnh hội nghị tập huấn về phòng chống tội phạm năm 2019

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã phổ biến một số thông tin kiến thức cơ bản trong Luật phòng, chống tội phạm; các loại tội phạm và tình hình hoạt động một số loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số giải pháp phòng ngừa sắp tới.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, trong năm 2018, tình hình tội phạm hình sự về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.416 vụ, giảm 7 vụ so với năm 2017. Trong đó, đã điều tra, làm rõ 1.193 vụ với 1.690 đối tượng, đạt tỷ lệ 84,3%...

Đinh Tài

Tìm kiếm:✨

  • Cẩm Mỹ, Sở tư pháp, Tội phạm hình sự, Kiến thức cơ bản, Trật tự xã hội, Tập huấn, Tội phạm, Phòng ngừa, Đồng Nai, Luật, Pháp luật, Phổ biến, Tình hình, Cán bộ, Làm rõ