Tuesday, July 2, 2019

Báo Pháp Luật VN: Đồng Nai: Hiệp Phước trở thành thị trấn đầu tiên của huyện Nhơn Trạch

Từ 1/7/2019, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) chính thức trở thành thị trấn. Một ngày sau đó, lễ công bố thành lập thị trấn Hiệp Phước đã diễn ra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/dong-nai-hiep-phuoc-tro-thanh-thi-tran-dau-tien-cua-huyen-nhon-trach-459703.html

Tại lễ công bố, lãnh đạo Đồng Nai đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện xây dựng thị trấn của chính quyền và nhân dân Hiệp Phước. Tỉnh cũng đề nghị Hiệp Phước phải tiếp tục huy động cao nhất các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cho biết địa phương sẽ kiên quyết tiếp tục các kế hoạch, chiến lược xây dựng thị trấn Hiệp Phước theo hướng mở, lấy dịch vụ thương mại làm vai trò trọng yếu để thực hiện kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiệp Phước sẽ cố gắng sớm triển khai khu đô thị như: khu trung tâm đô thị, khu dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, khu cây xanh - thể dục thể thao, các khu du lịch, khu di tích, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị để thị trấn phát triển mạnh hơn về nhiều mặt, sớm trở thành một đô thị xanh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong khu vực”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hiệp Phước Trương Văn Dũng cho biết sẽ cố gắng phát triển Hiệp Phước theo đúng kế hoạch đã đề ra, cam kết phát triển thị trấn vững mạnh hơn, góp phần quan trọng trong phát triển đô thị mới Nhơn Trạch.

Người dân Hiệp Phước cũng rất vui mừng, ông Nguyễn Tùng Duy (Khu phố 3, thị trấn Hiệp Phước), nói: “Tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, vì khi lên thị trấn, đất đai có giá trị hơn, hạ tầng được ưu tiên đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, như vậy đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên”.

Giai đoạn 2019-2025, thị trấn Hiệp Phước đặt ra kế hoạch tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ trên 10,3%/năm; công nghiệp - xây dựng trên 12,2%/năm; nông nghiệp trên 2,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng 11%.

Hiện nông nghiệp ở Hiệp Phước chỉ còn chiếm khoảng 5% trong cơ cấu ngành, tương lai sẽ tiếp tục thu hẹp. Diện tích canh tác còn lại hơn 100 ha chuyển dần sang trồng cây ăn trái, rau sạch hiệu quả kinh tế cao.

Sơn Lâm Phương

Tìm kiếm:✨

  • Hiệp Phước, Lê Thành Mỹ, Nhơn Trạch, Trương Văn Dũng, Diện tích canh tác, Thủ công nghiệp, Kinh tế trọng điểm, Đồng Nai, Khu vực kinh tế, Rau sạch, Chủ tịch huyện, Đời sống vật chất, Hệ thống giao thông, Phân cấp, Hiệu quả kinh tế