Báo TheLEADER: 'Sức khỏe' doanh nghiệp các tỉnh, thành qua Sách trắng 2019

Mặc dù có số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lớn nhất cả nước song Hà Nội và TP. HCM cũng là hai địa phương có số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể đứng đầu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo TheLEADER, nguồn bài: http://theleader.vn/suc-khoe-doanh-nghiep-cac-tinh-thanh-qua-sach-trang-2019-1563851400951.htm

Số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 do Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa công bố, trong năm 2018, một số địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp thành lập mới gồm: TP. HCM 43.230 doanh nghiệp, chiếm 32,9% số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước; Hà Nội 25.231 doanh nghiệp, chiếm 19,2%; Bình Dương 5.923 doanh nghiệp, chiếm 4,5%; Đà Nẵng 4.474 doanh nghiệp, chiếm 3,4%; Đồng Nai 3.549 doanh nghiệp, chiếm 2,7%.

Về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, Hà Nội và TP. HCM tiếp tục đứng đầu với 10.336 doanh nghiệp tại TP. HCM, tăng 28,3%; Hà Nội 6.470 doanh nghiệp, tăng 36%.

Bên cạnh đó là Đồng Nai 1.591 doanh nghiệp, tăng 21%; Bình Dương 1.442 doanh nghiệp, tăng 75,6%; Đà Nẵng 1.292 doanh nghiệp, tăng 9,4%; Hải Phòng 989 doanh nghiệp, tăng 15,3%; Thanh Hóa 735 doanh nghiệp, tăng 46,7%; Nghệ An 726 doanh nghiệp, tăng 41,8%.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù có số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lớn nhất cả nước song Hà Nội và TP. HCM cũng là hai địa phương có số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể đứng đầu.

Theo đó, TP. HCM có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có đăng ký lớn nhất với 7.130 doanh nghiệp, chiếm 26,3% số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có đăng ký của cả nước. Hà Nội 5.732 doanh nghiệp, chiếm 21,1%; Đồng Nai 410 doanh nghiệp, chiếm 1,5%; Bình Dương 499 doanh nghiệp, chiếm 1,8%.

Hà Nội và TP. HCM cũng tiếp tục là các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp giải thể năm 2018. Theo đó, TP. HCM có 4.168 doanh nghiệp, tăng 22,9%; Hà Nội 1.698 doanh nghiệp, tăng 32,8%.

Một thông tin đáng chú ý khác trong Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 là tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và giải thể của cả nước là 106.965 doanh nghiệp, chiếm tới hơn 80% số doanh nghiệp thành lập mới.

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017. Bình quân giai đoạn 2016 - 2018, mỗi năm cả nước có 122.745 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.221,7 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% về số doanh nghiệp và tăng 136,3% về số vốn so với bình quân giai đoạn 2014 - 2015.

Trong đó, khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 nhiều nhất với 94.703 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với năm 2017. Đây cũng là khu vực có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong các khu vực. Khu vực doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng có 34.725 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.847 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5,5%.

Vì đâu 98% doanh nghiệp Việt là nhỏ và siêu nhỏ?

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục, năm 2018 cũng nghi nhận cả nước có 34.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm 2017 và đạt mức cao nhất trong giai đoạn năm năm 2014 – 2018.

Bình quân giai đoạn 2016 - 2018 mỗi năm cả nước có 29.049 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 57,3% so với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động bình quân giai đoạn 2014 - 2015.

Theo khu vực kinh tế, có 22.972 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ quay trở lại hoạt động, tăng 27,8% so với năm 2017; có 10.245 doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng, tăng 30,7% và 793 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 25,9%.

Nếu tính cả số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2018 lên gần 165.300 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, con số các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể cũng không hề nhỏ. Về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký, trong năm 2018, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có đăng ký trên phạm vi cả nước là 27.126 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với năm 2017. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có đăng ký, chiếm 20,7% số doanh nghiệp thành lập mới.

Năm 2018, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng ghi nhận có 63.525 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và 16.314 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 34,7% so với năm 2017.

An Chi

Tìm kiếm:✨

  • HCM, Giải thể, Ngừng hoạt động, Lâm nghiệp, Năm 2018, Vốn đăng ký, Khu vực kinh tế, Bình quân, Doanh nghiệp việt nam, Ngừng, Đồng Nai, Bình Dương, Đứng đầu, Siêu nhỏ, Thủy sản