Friday, July 5, 2019

Báo VNEWS: Đồng Nai kiến nghị khoanh, giãn nợ cho hộ chăn nuôi

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dong-nai-kien-nghi-khoanh-gian-no-cho-ho-chan-nuoi

Tìm kiếm:✨

  • Khoanh, Giãn, Chăn nuôi, Đồng Nai, Nợ, Kiến nghị