Báo Đảng Cộng Sản VN: Đồng Nai chung tay vì người nghèo

Trong 5 năm qua (2014-2019), Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Đồng Nai đã được quyên góp ủng hộ được gần 1.726 tỷ đồng. Từ sự đóng góp này và bằng các chính sách an sinh xã hội khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 2,89% (năm 2015), xuống còn 0,98% (vào đầu năm 2018).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xa-hoi/dong-nai-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-531086.html

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở TP.Long Khánh (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Ông Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, thông qua cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động Ngày Vì người nghèo. Cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các cấp, các ngành, tổ chức thành viên, cá nhân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: xây dựng nhà tình thương, giúp tư liệu sản xuất, vốn, cây - con giống, trợ cấp khó khăn đột xuất, học bổng…

Nhờ có đoàn kết, đồng thuận nên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai thời gian qua hầu hết đạt và vượt, dù gặp rất nhiều khó khăn. Tại các địa phương đã biết phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước.

Yêu nước, mỗi người, mỗi tổ chức có cách thể hiện của mình, rõ nét nhất trong phong trào thi đua yêu nước ở Đồng Nai những năm qua là xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ nhân dân đóng góp chiếm 85%. Đến nay, 100% số xã và đơn vị cấp huyện đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới; trong đó 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua các địa phương còn huy động sức mạnh của nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả, ngoài 15% ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, còn lại là của sức dân.

Từ đầu năm đến nay các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa đã vận động được 4,8 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo của các đơn vị, qua đó xây dựng và sửa chữa được 44 căn nhà tình thương.

Được biết, một trong những thành tựu lớn trong công tác giảm nghèo của tỉnh Đồng Nai thời gian qua là tỉnh này đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, được Trung ương cấp bằng ghi nhận “Đồng Nai hoàn thành việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo”.

Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện cuộc vận động Ngày Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2000 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã có những việc làm cụ thể, thiết thực để giúp người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, hình thức giúp đỡ tập trung nhất là xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo.

Được biết, những năm qua, Ban vận động Ngày vì người nghèo các cấp của tỉnh Đồng Nai đã mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo, hướng về cộng đồng dân cư, thúc đẩy phong trào dân giúp dân giảm nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tháng cao điểm Vì người nghèo được tổ chức nhằm tạo nguồn lực mạnh mẽ giúp người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, sự cố môi trường…

Từng địa phương đã tổ chức các hình thức phát động ủng hộ phát triển quỹ "Vì người nghèo", mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo, thực hiện chương trình an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, các địa phương vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ trực tiếp người nghèo về vốn, cây, con giống, hỗ trợ học bổng, tặng quà… hoặc phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách hộ nghèo để có kế hoạch cụ thể chăm lo cho người nghèo…/..

K.V

Tìm kiếm:✨

  • Quỹ Vì người nghèo, Bùi Thị Liễu, TP.Long Khánh, Dột nát, Huỳnh Văn Tới, Đại đoàn kết, Người nghèo, Cuộc vận động, Hộ nghèo, Giảm nghèo, Tư liệu sản xuất, Đồng Nai, Yêu nước, Phong trào thi đua, Tình thương