Friday, August 30, 2019

Báo BizLIVE: Đồng Nai có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Cao Tiến Dũng vừa được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo BizLIVE, nguồn bài: http://bizlive.vn/thoi-su/dong-nai-co-chu-tich-ubnd-tinh-moi-3518897.html

Ông Cao Tiến Dũng (phải), tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Sáng 30/8, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, các đại biểu đã bầu ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 78/79 phiếu tín nhiệm, đạt 92,86%.

Ông Cao Tiến Dũng sinh ngày 27/2/1972, quê quán tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản lý hành chính công.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Cao Tiến Dũng đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Long Thành.

N. NGA

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, HĐND tỉnh Đồng Nai, Huyện ủy Long Thành, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND tỉnh Đồng Nai, Kỹ sư xây dựng, Được bầu, Quản lý hành chính, Nhiệm kỳ, Bí thư, Quê quán, Phiếu bầu, Đồng Nai, Trình độ chuyên môn, Cử nhân, Kỳ họp, Tín nhiệm, Thạc sĩ, Ban thường vụ, Tỉnh ủy