Báo Chính Phủ: Có bắt buộc DN trả phí điều trị khi người lao động bị tai nạn?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Phước Thuận (Đồng Nai), căn cứ Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị tai nạn khi đi làm từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại địa điểm và thời gian hợp lý thì người lao động được trợ cấp tai nạn lao động từ người sử dụng lao động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/co-bat-buoc-dn-tra-phi-dieu-tri-khi-nguoi-lao-dong-bi-tai-nan/373976.vgp

Ông Thuận hỏi, trong trường hợp này có bắt buộc người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế, tiền lương trong thời gian điều trị cho người lao động hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ vào biên bản điều tra tai nạn, trường hợp xác định người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc đến nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động, không quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải chi trả chi phí y tế, tiền lương trong thời gian điều trị. Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Bộ luật Lao động 2012.

Để thuận lợi, đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn chi tiết và trợ giúp pháp lý.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Phí điều trị, Nguyễn Phước Thuận, Luật An toàn, Bộ Luật Lao động 2012, Người sử dụng lao động, Tai nạn lao động, Trợ giúp pháp lý, Nơi làm việc, Trợ cấp, Đến nơi, Người lao động, Bắt buộc, Tiền lương, Chi trả, Đồng Nai, Tai nạn, Vệ sinh, Biên bản, Thuận, Lao động