Báo Giao Thông: Đồng Nai có tân Chủ tịch tỉnh

Ngày 30/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mới và miễn nhiệm nhiều chức danh...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/dong-nai-co-tan-chu-tich-tinh-d432896.html

Các đại biểu tham dự nghi thức bỏ phiếu tại cuộc họp.

Sáng 30/8, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua các nội dung về công tác nhân sự; trong đó có việc thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Kỳ họp lần này cũng đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Quốc Thái vì lý do nghỉ hưu theo quy định. Tại kỳ họp, ông Cao Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành đã trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 78/79 đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu nhất trí.

Ông Đinh Quốc Thái, chủ tịch UBND tỉnh (trái) và ông Cao Tiến Dũng (phải) vừa được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra kỳ họp đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thanh Bình, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; miễn nhiệm ông Trịnh Tuấn Liêm, nguyên Giám đốc Sở GTVT và ông Điểu Bảo, nguyên Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, cùng lý do nghỉ hưu; miễn nhiệm bà Nguyễn Phương Lan, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ. Các ông bà được miễn nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý.

Tại kỳ họp cũng đã thực hiện thủ tục bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Từ Nam Thành, Giám đốc Sở GTVT với kết quả 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý.

Vĩnh Phú

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, Đinh Quốc Thái, Điểu Bảo, Huyện ủy Long Thành, Võ Thị Xuân Đào, Từ Nam Thành, HĐND tỉnh Đồng Nai, Trịnh Tuấn Liêm, Huỳnh Thanh Bình, UBND tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Phương Lan, Miễn nhiệm, Được bầu, Sở ngoại vụ, Chủ tịch tỉnh, Nhiệm kỳ, Đồng Nai, Bỏ phiếu, Bí thư, Sở tư pháp