Báo Người Lao Động : Viên chức có được gộp phép năm?

Hồ Minh Chiến (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) hỏi: Tôi là viên chức đang làm việc tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo tôi biết, viên chức được quyền gộp những ngày phép chưa nghỉ hằng năm để nghỉ một lần. Tuy nhiên, mới đây, do có việc riêng, tôi xin nghỉ phép gộp của 2 năm 2018 và 2019 thì lãnh đạo đơn vị không đồng ý. Nếu tôi vẫn nghỉ thì có trái quy định không?.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/vien-chuc-co-duoc-gop-phep-nam-20190826213046184.htm

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Khoản 1 và 2 điều 13 Luật Viên chức quy định viên chức được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ. Đối với viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu thì được gộp số ngày nghỉ phép của 2 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 3 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối chiếu với trường hợp của anh Chiến, nếu anh không thuộc trường hợp đặc biệt và khu vực làm việc không thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì không được gộp phép năm. Số ngày nghỉ năm 2018 anh không sử dụng hoặc chưa sử dụng hết do yêu cầu công việc sẽ được thanh toán bằng tiền.

Tìm kiếm:✨

  • Hồ Minh Chiến, Trần Hữu Tín, Luật Viên chức, Nghỉ phép, Gộp, Việc riêng, Trảng Bom, Hải đảo, Viên chức, Biên Hòa, Được quyền, Vùng xa, Vùng sâu, Đồng Nai, Nghỉ lễ, Đối chiếu, Nghỉ việc, Nếu có, Cộng sự, Công lập