Friday, August 30, 2019

Báo Người Đưa Tin: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là ai?

Ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên ban Thường vụ Trung ương, Bí thư Huyện ủy Long Thành, đã trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Đưa Tin, nguồn bài: https://nguoiduatin.vn/tan-chu-tich-ubnd-tinh-dong-nai-la-ai-a447411.html

Sáng ngày 30/8, tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX.

Ông Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, kỳ họp có việc thực hiện các thủ tục miễn nhiệm; bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, kỳ họp đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thanh Bình, nguyên Giám đốc sở Tài chính, lý do chuyển công tác khác.

Miễn nhiệm ông Trịnh Tuấn Liêm, nguyên Giám đốc sở Giao thông - Vận tải và ông Điểu Bảo, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh, cùng lý do nghỉ hưu.

Miễn nhiệm bà Nguyễn Phương Lan, nguyên Giám đốc sở Ngoại vụ, lý do đã xin thôi việc. Các ông bà được miễn nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý.

Bên cạnh đó, cũng thực hiện thủ tục bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc sở Tư pháp và ông Từ Nam Thành, Giám đốc sở Giao thông - Vận tải.

Kết quả, bà Võ Thị Xuân Đào và ông Từ Thành Nam đều được 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý, đồng thời trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp lần này cũng tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Quốc Thái vì lý do nghỉ hưu theo quy định và kỳ họp đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% đại biểu nhất trí.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã đọc tờ trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành.

Kết quả, ông Cao Tiến Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 78/79 đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu nhất trí.

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, Huyện ủy Long Thành, Đinh Quốc Thái, Huỳnh Thanh Bình, Võ Thị Xuân Đào, Từ Thành Nam, HĐND tỉnh Đồng Nai, Điểu Bảo, Nhiệm kỳ, Bí thư, Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Từ Nam Thành, Chức danh, Ủy viên, UBND tỉnh Đồng Nai, Trịnh Tuấn Liêm, Nguyễn Phú Cường, Sở Giao thông, Nguyễn Phương Lan