Báo NLĐ: Không thuộc diện đóng BHXH tự nguyện một lần

Huỳnh Văn Huy (Đồng Nai) hỏi: Cuối năm nay, tôi đến tuổi nghỉ hưu. Tính tới thời điểm đó, tôi mới đóng BHXH được 21 năm. Vậy tôi có thể đóng BHXH tự nguyện thêm (đóng 1 lần) để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% không?.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo NLĐ, nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/khong-thuoc-dien-dong-bhxh-tu-nguyen-mot-lan-20190813212447918.htm

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định của Luật BHXH thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-2-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định: Người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, khi đủ tuổi hưu, bạn đã có thời gian đóng BHXH 21 năm nên không thuộc đối tượng áp dụng đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho đủ 20 năm theo quy định hiện hành.

Tìm kiếm:✨

  • Huỳnh Văn Huy, Lương hưu, Bảo hiểm xã hội, Hưu, Đến tuổi, Tự nguyện, Hướng dẫn thi hành, Hưởng, Bảo hiểm xã hội việt nam, Nghỉ hưu, Đồng Nai, Mức lương, Thương binh, Thông tư, Hiện hành, Đủ điều kiện, Bắt buộc, Luật, Nghị định, Công dân