Báo Đồng Nai: Các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Đồng Nai hiện có 42 tổ chức tôn giáo đang hoạt động với trên 2 triệu tín đồ, chiếm khoảng 70% dân số trong tỉnh. Những năm qua, các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/cac-ton-giao-chap-hanh-tot-chu-truong-chinh-sach-cua-dang-va-nha-nuoc-2960072/

Các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào tín đồ được chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm, tạo mọi điều kiện để tổ chức. Mối quan hệ giữa chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo với chính quyền, MTTQ các cấp ngày càng gắn bó, cởi mở trên tinh thần cùng vì mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quỳnh Trang

Tìm kiếm:✨

  • Chức sắc, Chức việc, Tu sĩ, Tôn giáo, Phong trào thi đua, Cuộc vận động, Tín đồ, Mặt trận tổ quốc việt nam, Yêu nước, Tích cực tham gia, Nhân đạo, Đại đoàn kết, Đường lối, Chấp hành, Từ thiện, Dân số, Đồng Nai, Chủ trương, Đảng, Cởi mở