Báo Đồng Nai: Chăm lo tốt hơn cho nhân dân

GS-TS.Hoàng Chí Bảo trong nhiều bài nói chuyện về Bác đều nhấn mạnh đến một trong những thông điệp mà Di chúc của Người muốn gửi gắm, đó chính là toàn Đảng phải chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế mục đích cuối cùng cũng là để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/201908/cham-lo-tot-hon-cho-nhan-dan-2961381/

Thực hiện lời căn dặn này của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai luôn đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, tăng cao gấp 2 lần so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người từ mức 185 USD/người năm 1985 đã đạt mức 333 USD năm 1995, 875 USD năm 2005 và đến năm 2018 đạt trên 4.226 USD.

Đồng Nai cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đang hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điều đáng mừng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai chính là việc đã huy động được sự tham gia của nhân dân đóng góp về nguồn lực, vật lực. Tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau chưa khi nào được phát huy cao độ đến như vậy ở mỗi xóm, ấp. Nhiều nơi đã xây dựng được những mô hình học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhưng thiết thực nhằm phục vụ nhân dân như: làm hết việc chứ không hết giờ, nụ cười công sở…

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của Đồng Nai ở mức thấp của cả nước. Người nghèo, đối tượng yếu thế được quan tâm, chăm lo thường xuyên. Đồng Nai đã xóa được nhà dột nát và đang phấn đấu sửa chữa, xây mới những ngôi nhà tình thương khang trang, đầy đủ tiện nghi cho người nghèo.

Những năm gần đây, Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là về xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học. Nhờ đó, Đồng Nai đã xóa được tình trạng học sinh phải học ca ba, việc quá tải trường lớp cũng được giảm bớt. Hay trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Không ít bệnh viện ở Đồng Nai đã triển khai được các kỹ thuật điều trị mới tiên tiến giúp người dân không phải đi xa, đỡ thời gian, chi phí đi lại…

Đặc biệt, việc thực hiện dân chủ được mở rộng và phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, vị thế của tỉnh ngày càng được nâng lên. Đó là nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bác Hồ đã đi xa nhưng những lời căn dặn của Bác trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tài sản quý để Đảng bộ, chính quyền ở Đồng Nai học tập, làm theo nhằm chăm lo ngày một tốt hơn cho nhân dân…

Minh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Di chúc, GS-TS, Hoàng Chí Bảo, Ca ba, GRDP, Căn dặn, Chăm lo, Phát huy cao độ, Dột nát, Vật lực, Đại đoàn kết toàn dân, Nhân tố quyết định, Đồng Nai, Gửi gắm, Người nghèo, Tương ái, Tương thân, Đảng bộ, Đảng, Xây dựng cơ sở