Báo Đồng Nai: Chi vượt 120 tỷ đồng quỹ BHYT chưa được quyết toán

Mới đây, tại hội nghị giao ban ngành y tế tháng 8, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, cho đến nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới chỉ chấp nhận quyết toán 88 tỷ đồng/208 tỷ đồng tiền vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, còn lại 120 tỷ đồng, do nhiều yếu tố khách quan nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa quyết toán. Do đó, các cơ sở y tế có tham gia khám chữa bệnh BHYT vượt quỹ trong tỉnh cần phải giải trình rõ ràng khoản tiền chi vượt quỹ để Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/chi-vuot-120-ty-dong-quy-bhyt-chua-duoc-quyet-toan-2959402/

Bệnh nhân tham gia BHYT khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Theo đó, trong năm 2018, các cơ sở khám chữa bệnh có tham gia hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT đã chi vượt quỹ BHYT của tỉnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao là 208 tỷ đồng. Để được Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết toán số tiền này, các cơ sở y tế cần có giải trình cụ thể, hợp lý trong cách chi tiêu quỹ.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2019, tỉnh Đồng Nai được giao dự toán 2,3 ngàn tỷ đồng quỹ khám chữa bệnh BHYT. Các cơ sở y tế cần dựa trên dự toán được giao để cân đối, sử dụng nguồn quỹ sao cho hợp lý, hiệu quả, an toàn, cần hạn chế những dịch vụ, thuốc không cần thiết, dành nguồn kinh phí cho những đối tượng bệnh nhân bị bệnh nặng, có chi phí điều trị phức tạp hơn, tránh tình trạng chi vượt quỹ BHYT như năm 2018.

Hạnh Dung

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội việt nam, Quyết toán, Y tế, Chi phí, Giao ban, Ngành y tế, Chữa bệnh, Giải trình, Cân đối, Dự toán, Khám, Đồng Nai, Năm 2018, Cơ sở, Thuốc, Tránh tình trạng, Tháng 8