Báo Đồng Nai: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu thẩm định giá đất

Ban Chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành cho biết, Ban Quản lý dự án huyện Long Thành đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tài nguyên - môi trường và Công ty thẩm định giá Đồng Nai xây dựng dự toán kinh phí thực hiện để tổ chức lựa chọn tư vấn xác định giá đất bồi thường dự án Sân bay Long Thành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/chuan-bi-lua-chon-nha-thau-tham-dinh-gia-dat-2958918/

Cụ thể sẽ có 2 gói thầu, gói thầu số 1 xác định giá đất cụ thể của hơn 1.300 hécta đất thuộc địa bàn các xã Long An, Bình Sơn và Long Phước cũ, nay là xã Bình Sơn. Gói thầu số 2 xác định giá đất của gần 1.740 hécta đất thuộc địa bàn 3 xã Long An, Cẩm Đường và Bàu Cạn cũ, nay thuộc xã Bình Sơn.

Đến nay, Ban Quản lý dự án huyện Long Thành đang hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý của các sở, ngành để trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Sau khi được phê duyệt dự toán, UBND huyện Long Thành sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác thẩm định giá đất các khu vực trên.

Theo đó, thời gian đấu thầu dự kiến 45 ngày kể từ ngày kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Vân Nam

Tìm kiếm:✨

  • Sân bay Long Thành, Cẩm Đường, UBND huyện Long Thành, Bàu Cạn, Bình Sơn, Giá đất, Kinh phí thực hiện, Đất thuộc, Long Phước, Gói thầu, Tái định cư, Nhà thầu, Héc ta, Dự toán, Đấu thầu, Thẩm định, Bồi thường, Long An, Đồng Nai, Ban chỉ đạo