Báo Đồng Nai: Gần 23% cấp ủy viên bị thi hành kỷ luật

Trong số 200 đảng viên ở Đồng Nai bị thi hành kỷ luật từ đầu năm đến nay, có 22,61% là cấp ủy viên. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (chiếm hơn 50%). Bên cạnh đó là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, những điều đảng viên không được làm, cố ý làm trái, phẩm chất đạo đức lối sống và vi phạm liên quan đến tài chính.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/gan-23-cap-uy-vien-bi-thi-hanh-ky-luat-2958392/

Ngoài xử lý về mặt Đảng, trong số các đảng viên bị kỷ luật nói trên có 7 trường hợp bị xử lý hình sự và 31 trường hợp bị xử lý hành chính.

Từ đầu năm đến nay, ban thường vụ cấp ủy huyện còn xóa tên 60 đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí theo quy định; đưa ra khỏi Đảng 53 trường hợp do hoàn cảnh gia đình không có điều kiện tham gia sinh hoạt Đảng. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy huyện đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 14 trường hợp để phục vụ hoạt động của các cơ quan pháp luật theo quy định.

Quỳnh Trang

Tìm kiếm:✨

  • Đảng phí, Thi hành kỷ luật, Kế hoạch hóa gia đình, Phẩm chất đạo đức, Làm trái, Xóa tên, Cơ quan pháp luật, Đảng viên, Cố ý, Xử lý hình sự, Hoàn cảnh gia đình, Cấp ủy, Lối sống, Dân số, Đồng Nai