Báo Đồng Nai: Gần 61,2 ngàn tỷ đồng cho vay xây dựng nông thôn mới

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, đến cuối tháng 7-2019, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 61,2 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 30,3% so với cuối năm 2018 và chiếm tỷ lệ trên 30,3% trong tổng dư nợ cho vay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/gan-612-ngan-ty-dong-cho-vay-xay-dung-nong-thon-moi-2957940/

Cho vay vốn xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên để đầu tư, phát triển nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do đó, ở lĩnh vực này Đồng Nai ưu tiên nguồn vốn cao gấp 3 lần bình quân cả nước. Người dân, các doanh nghiệp, đơn vị được tiếp cận nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng, làm hạ tầng và hiệu quả kinh tế mang lại khá cao.

Hương Giang

Tìm kiếm:✨

  • Cho vay, Vay vốn, Nguồn vốn, Nông thôn, Bình quân, Dư nợ cho vay, Đời sống vật chất, Ưu tiên, Hiệu quả kinh tế, Tỉ lệ, Mang lại, Đồng Nai, Hạ tầng, Lĩnh vực, Tiếp cận