Báo Đồng Nai: Mãi mãi khắc sâu lời căn dặn của Người

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn mà Người còn để lại bản Di chúc vô giá.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201908/mai-mai-khac-sau-loi-can-dan-cua-nguoi-2961392/

Bút tích bản Di chúc của Bác Hồ. Ảnh: Tư liệu

Nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai nói riêng xem Di chúc của Người là nguồn sáng dẫn đường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

* Chăm lo phát triển kinh tế

Làm việc tại Đồng Nai mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, Đồng Nai có một cơ cấu kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay, các địa phương khác cần trao đổi, học tập mô hình kinh tế như hiện nay ở Đồng Nai. Sự phát triển năng động, vượt bậc của tỉnh Đồng Nai đã và đang có nhiều đóng góp tích cực, xứng đáng vào sự phát triển của đất nước và trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa tỉnh Đồng Nai có bước phát triển vượt bậc.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, liên tục trong hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai khá cao và ổn định, bình quân giai đoạn 2006-2015 là 13,2%. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 32 khu công nghiệp được cấp phép đầu tư đi vào hoạt động với hơn 1 triệu lao động đang làm việc; thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2018 đạt 1,85 tỷ USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực và đúng hướng theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp, đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao so với bình quân chung của cả nước. Đồng Nai ngày càng thực sự trở thành một địa bàn động lực, có vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam với các nước ASEAN, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp nhưng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Đồng Nai được đặc biệt quan tâm, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hồ Văn Hà, hiện nay 100% số xã và đơn vị hành chính cấp huyện ở Đồng Nai đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỉnh đang phấn đấu đến cuối năm nay có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, huyện Xuân Lộc đang được Trung ương chọn làm điểm nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Hiện nay toàn tỉnh đang quản lý, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với hơn 57.500 người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Ngoài việc dành kinh phí ngân sách của tỉnh 270 tỷ đồng mỗi năm để chăm lo cho người có công, hệ thống chính trị trong tỉnh còn huy động nhiều nguồn lực khác để chăm sóc người có công. Đến nay, đời sống của các gia đình chính sách trong tỉnh đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống các hộ dân trong vùng; đặc biệt không còn hộ nghèo.

GRDP bình quân đầu người từ 185 USD/người vào năm 1985, đạt mức 333 USD vào năm 1995, 875 USD vào năm 2005 và đến năm 2018 đạt 4.226 USD. Nhờ vậy Đồng Nai hiện chỉ còn 0,58% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của tỉnh.

* Chú trọng xây dựng Đảng

Bên cạnh việc tập trung chăm lo phát triển về kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ Đồng Nai luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - vấn đề được Bác nhắc đến đầu tiên trong Di chúc.

Công nhân Công ty Changshin Việt Nam trong giờ làm việc Ảnh: HỒ THẢO

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đồng Nai được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Công tác phát triển Đảng; việc trao và tặng Huy hiệu Đảng được thực hiện nền nếp. Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, công khai, dân chủ, minh bạch. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Đồng Nai hiện có 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, với 742 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 80 ngàn đảng viên, trong đó tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 164 cơ sở, với trên 3 ngàn đảng viên thuộc loại hình này. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại trong sạch vững mạnh đạt trên 80%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%.

Các tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trên cơ sở đó kịp thời đề ra giải pháp sửa chữa khuyết điểm, yếu kém. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu để phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực nổi cộm, nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc trong xã hội được những người có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng.

Đặc biệt, những năm qua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên luồng sinh khí mới cho các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác có ở hầu hết các lĩnh vực.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, những kết quả mà Đồng Nai đạt được trong những năm qua là nhờ có sự đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội. Những kết quả mà Đồng Nai đạt được thể hiện lòng kính yêu đối với Bác của Đảng bộ, nhân dân Đồng Nai và đó chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang quyết tâm thực hiện.

Sáng nay 29-8, tại Đài PT-TH Đồng Nai sẽ diễn ra hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Hội nghị nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần khắc sâu, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh thời đại, xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại hội nghị sẽ biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Đồng Nai.

N.P

Minh Ngọc - Phương Hằng

Đồng chí Hồ Văn Nam, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh: Quyết tâm thực hiện lời Bác dặn

Ghi nhớ và thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Long Khánh đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những năm qua, nhờ đoàn kết một lòng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ đã tạo động lực thúc đẩy mọi hành động cách mạng trong cộng đồng xã hội. Điều này góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương hằng năm, góp sức xây dựng Long Khánh ngày càng phát triển theo hướng tích cực và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Đồng Nai.

Với quyết tâm cao, Đảng bộ thị xã đã tổ chức triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương, Kế hoạch 97 của Tỉnh ủy về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và phong trào “Toàn thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới” với tinh thần thống nhất, đồng bộ và quyết liệt, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đề cao vai trò chủ thể của nông dân đã mang lại kết quả khá tích cực. Năm 2014, cùng với huyện Xuân Lộc, TP.Long Khánh là một trong 2 địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2015, Long Khánh tiếp tục đạt chuẩn đô thị loại III và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, ngày 1-6-2019, Long Khánh đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch: Học Bác ở tư tưởng gần dân, lấy dân làm gốc

Bản Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân trước lúc về với thế giới người hiền là tài sản vô giá của dân tộc. Bản Di chúc chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương, những lời dặn dò chân tình đối với thế hệ sau. Bản Di chúc đặc biệt chú ý đến vấn đề dân chủ, đoàn kết, phải lấy dân làm gốc mới có thể giành được thắng lợi trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, ngành Văn hóa - thể thao và du lịch luôn tìm tòi để đề ra những giải pháp tối ưu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt hướng đến tính nhân văn cao cả khi tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch.

Thực hiện tư tưởng của Người phải lấy dân làm gốc, trong thời gian tới, ngành Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, phục vụ tốt hơn cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, đạo đức lối sống, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Chị Trần Thị Thìn, Bí thư Huyện đoàn Trảng Bom: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện

Đảng và Bác Hồ luôn coi thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết.

Để thực hiện Di chúc của Bác, mỗi tổ chức đoàn, đoàn viên ở huyện Trảng Bom đã được tu dưỡng, rèn luyện và vận dụng Di chúc của Bác một cách tự giác vào trong thực tiễn của tổ chức, bản thân. Thời gian qua, Huyện đoàn đã đưa nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng chi đoàn, chi hội, chi đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh bằng nhiều phần việc cụ thể: học tập tốt, lao động tốt, sáng tạo trong học tập và lao động, tiên phong tìm ra những hướng đi mới trong lập thân và lập nghiệp.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên của huyện còn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình có công. Thanh niên là lực lượng đi đầu trong các phong trào trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, chăm lo cho người nghèo, gia đình khó khăn. Đặc biệt là thu hút thanh niên xa xứ đến huyện Trảng Bom lập nghiệp hiện đang sinh sống ở các khu vực nhà trọ và thanh niên tôn giáo vào tổ chức đoàn. đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với một huyện có đông công nhân - phần lớn nằm trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên và có đông đồng bào tôn giáo sinh sống.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, công nhân bộ phận kỹ thuật mặt giày Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom): Không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân

Tôi may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, không còn cảnh chiến tranh. Qua học lịch sử cũng như đọc sách, báo, tôi được biết và hiểu nhiều hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, công lao của Người đối với dân tộc Việt Nam và những lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa.

Học tập tác phong, tư tưởng, đạo đức của Người, tôi luôn tự nhủ bản thân phải không ngừng cố gắng nỗ lực học tập để nâng cao trình độ, tay nghề. Bởi lẽ trước kia, khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ nhưng Bác vẫn tự học được nhiều thứ tiếng, tiếp cận với nhiều người có tư tưởng tiến bộ trên thế giới. Vì thế, chúng tôi hiện nay được sống trong môi trường hòa bình với đầy đủ các điều kiện cần thiết thì không có lý do gì lại không thể học tập, tiếp cận với tri thức hiện đại. Ngoài ra, tôi cũng học được ở Bác tính cần cù, nhẫn nại, biết quan tâm, chia sẻ với những người khó khăn hơn mình ngay trong công ty và ở gần nơi mình sinh sống. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Võ Tuyên - An Yên (ghi)

Tìm kiếm:✨

  • Di chúc, Khắc sâu, Chỉ thị số 05, Căn dặn, TP.Long Khánh, Đài PT-TH Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Nghị quyết 26, Long Khánh, Đồng Nai, Nguyễn Phú Cường, Trảng Bom, Đảng bộ, Mãi mãi, Lê Kim Bằng, Tu dưỡng, Đảng viên, Cách mạng, Trần Thị Thìn, Đảng