Báo Đồng Nai: Mở rộng tuyên truyền về FTA

Ngày 14-8, Sở Kế hoạch - đầu tư đã làm việc với các sở, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng Nai về mở rộng công tác tuyên truyền về hội nhập, trọng tâm là tuyên truyền sâu về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết và sắp ký kết.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/mo-rong-tuyen-truyen-ve-fta-2959370/

Lãnh đạo Sở Kế hoạch - đầu tư làm việc với các sở, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng Nai

Đến nay, Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán 16 FTA. Trong đó, có 12 FTA đã ký kết và có hiệu lực, 1 đã ký kết chưa có hiệu lực và 3 FTA đang trong quá trình đàm phán.

Theo Phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Trần Vũ Hoài Hạ, công tác tuyên truyền về các FTA được các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh, các sở ngành thực hiện thường xuyên, nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết rõ được những lợi thế, khó khăn do các hiệp định mang lại đối với từng lĩnh vực, ngành hàng, để từ đó có sự chuẩn bị và đáp ứng được các yêu cầu để được hưởng các ưu đãi về thuế quan.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa quan tâm nên tỷ lệ thụ hưởng được những ưu đãi từ các FTA mang lại chưa nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp FTA trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lại có chuẩn bị và hưởng các lợi thế khá tốt. Vì vậy, trong thời gian tới, các sở ngành sẽ phối hợp với các cơ quan báo, đài, website của UBND tỉnh để tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa về các FTA để doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt.

Hương Giang

Tìm kiếm:✨

  • Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định, Thuế quan, Ký kết, Thụ hưởng, Mang lại, Ưu đãi, Tuyên truyền, Hội nhập, Trọng tâm, Hiệu lực, Khá tốt, Đàm phán, Đồng Nai, Có hiệu lực, Doanh nghiệp, Nắm bắt, Mở rộng, Hưởng, Lợi thế