Báo Đồng Nai: Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Với 100% xã, huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và 31 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tỉnh Đồng Nai đã về đích trong xây dựng NTM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201908/dong-nai-hoan-thanh-muc-tieu-xay-dung-nong-thon-moi-2960074/

Mô hình trồng hoa lan công nghệ cao của nông dân tại TP.Biên Hòa

UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận, công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Đến nay, 100% các xã đều đảm bảo tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020 và 100% các huyện đều đảm bảo các tiêu chí huyện NTM. Tuy nhiên, các địa phương vẫn tiếp tục rà soát lại, thực hiện nghiêm túc việc xét lại các tiêu chí NTM với mục tiêu giữ vững và tiếp tục nâng chất các tiêu chí NTM.

* Hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh, ông Lê Văn Gọi cho biết, đến nay, từ các địa phương cho đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã có ý kiến thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. “Ngay từ năm 2013, tỉnh đã chủ động chủ trương ban hành Bộ tiêu chí NTM nâng cao để các địa phương hoàn thành xây dựng NTM tiếp tục phát triển, tránh tình trạng “bằng lòng, thỏa mãn” sau khi đạt chuẩn” - ông Gọi nói.

Trong đó, cơ sở hạ tầng được các địa phương chú trọng đầu tư. Kết quả, các tiêu chí đường giao thông nông thôn đều đạt yêu cầu đề ra; hệ thống trường học các cấp khu vực nông thôn được củng cố và nâng cấp; hệ thống điện đã đến tất cả các xã; hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện...

Nổi bật nhất là thành tích trong việc phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể, tỉnh đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung với sản phẩm có khả năng xuất khẩu, đạt giá trị kinh tế cao như: xoài, sầu riêng, chôm chôm, ca cao...

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh năm 2018 đạt gần 51,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011 khi Đồng Nai bắt tay vào xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,62% vào năm 2011, hiện chỉ còn 0,09%.

* Rà soát kỹ các tiêu chí

Đồng Nai có nhiều xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí cũ giai đoạn 2011-2015, trong đó có trường hợp một số chỉ tiêu chưa đạt theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, chuẩn bị sẵn sàng cho việc xét công nhận tỉnh NTM trong năm 2019, từ tỉnh đến huyện, xã đều chú trọng trong việc rà soát lại thực trạng các tiêu chí NTM đã đạt được nhằm đưa ra những giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng và tính bền vững của NTM.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Huỳnh Thành Vinh: “Trong việc rà soát lại, các địa phương cần quan tâm đến các tiêu chí quan trọng như: thu nhập của người dân, an ninh trật tự, môi trường... Trong đó, các địa phương phải tích cực tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo tiêu chí về vệ sinh môi trường, diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Nghe báo cáo về kế hoạch chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét, công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các địa phương tích cực hoàn thành công tác báo cáo, đánh giá kết quả rà soát kết quả xây dựng NTM của cấp xã, cấp huyện.

Các sở, ngành cũng cần phối hợp với địa phương để hoàn thành báo cáo về kết quả rà soát tiêu chí xã, huyện của từng ngành. Trên cơ sở báo cáo rà soát của các sở, ngành và các huyện, tỉnh sớm hoàn thành báo cáo chung của tỉnh cung cấp cho hoạt động thẩm định của Đoàn công tác Trung ương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhấn mạnh: “Nội dung báo cáo cần chú trọng đến các vấn đề như: thành tích tỉnh không để xảy ra nợ đọng trong suốt 10 năm xây dựng NTM; rà soát về các tiêu chí an ninh trật tự; về đầu tư đường giao thông; nhất là báo cáo đánh giá về sự hài lòng của người dân...”.

Tuy tập trung vào phát triển kinh tế nông nghiệp, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân nhưng Đồng Nai vẫn đảm bảo sự phát triển đồng bộ các tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục... Cụ thể, đến nay, 100% trường học khu vực nông thôn đạt chuẩn về cơ sở vật chất; trong đó, có 41% trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; nhiều trạm y tế xã được nâng cấp thành phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh những năm qua cũng luôn được đảm bảo ổn định; nổi bật là các địa phương đã hình thành được 41 mô hình tự quản về an ninh trật tự với nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: Tiếng kẻng an ninh, Thức cho dân ngủ yên, Tổ tự quản an ninh, Móc khóa an ninh…

Bình Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • NTM, UBND tỉnh Võ Văn Chánh, Lê Văn Gọi, Nông thôn, Tiêu chí, Tự quản, Sở Nông nghiệp, Đồng Nai, Chuẩn, Trạm y tế, Năm 2011, Tổng vệ sinh, Móc chìa khóa, Đường giao thông, An ninh trật tự, Ca cao, Hộ nghèo, Chôm chôm, TP.Biên Hòa, Ngủ yên