Báo Đồng Nai: Phát triển nông nghiệp đô thị cho vùng Tây Nam

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Kinh phí thực hiện đề án là trên 349 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 51 tỷ đồng, phần còn lại từ nguồn xã hội hóa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/phat-trien-nong-nghiep-do-thi-cho-vung-tay-nam-2958397/

Vùng Tây Nam của Đồng Nai bao gồm 7 địa phương: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh; các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất và một phần huyện Vĩnh Cửu.

Mục tiêu của đề án là đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của vùng Tây Nam theo hướng đa dạng hóa các loại hình sản xuất nông nghiệp đô thị kết hợp nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất an toàn; xây dựng chuỗi giá trị bền vững trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; phát triển công nghiệp chế biến...

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, giá trị sản xuất bình quân của vùng đạt từ 230-240 triệu đồng/hécta và tăng lên mức 350-360 triệu đồng/hécta vào năm 2030. GRDP bình quân đầu người đạt 130-140 triệu đồng vào năm 2020 và tăng lên 270-280 triệu đồng vào năm 2030.

Bình Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • TP.Long Khánh, GRDP, Kinh phí thực hiện, Vốn ngân sách, Tây nam, TP.Biên Hòa, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh cửu, Long Thành, Xã hội hóa, Đầu người, Đồng Nai, Phần còn lại, Đề án