Báo Đồng Nai: Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 10-8, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức sinh hoạt chuyên đề: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn sáng dẫn đường (1969-2019).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/sinh-hoat-chuyen-de-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-2958913/

Tham dự chương trình, hơn 200 thành viên ban quý tế các đình, đền, miếu tại TP.Biên Hòa đã nghe PGS-TS.Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trình bày những nội dung cơ bản về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nội dung và kết quả qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo PGS-TS.Huỳnh Văn Tới, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và của dân tộc ta. Cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lấy dân làm gốc. Qua 50 năm thực hiện di ngôn và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển, hội nhập; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên; kinh tế - xã hội có mức tăng trưởng ổn định, cơ sở hạ tầng phát triển; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy…

Tại Đồng Nai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, Đồng Nai là địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Tỉnh được công nhận là địa phương xóa nhà tạm, dột nát. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng được kéo giảm. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh ổn định qua từng năm…

Võ Tuyên

Tìm kiếm:✨

  • Huỳnh Văn Tới, Di chúc, TVTU, Di ngôn, Nguồn sáng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Dột nát, TP.Biên Hòa, Thân thế, Chuyên đề, Hồ Chí Minh, Dẫn đường, Đời sống vật chất, Vô giá, Đồng Nai, Đền, Sinh hoạt, Tăng trưởng kinh tế, Hộ nghèo, Đi đầu