Báo Đồng Nai: Tiếp nhận trên 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính

Theo Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, trong gần 8 tháng của năm 2019 trung tâm cùng bộ phận tiếp nhận cùng trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực. Tính đến ngày 8-8, đã xử lý và giải quyết được 997 ngàn hồ sơ, đạt 96% lượng hồ sơ được giải quyết trong hạn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/tiep-nhan-tren-1-trieu-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-2959418/

Nhiều sở, ngành có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong hạn đạt cao là Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở GD-ĐT, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai với tỷ lệ đạt từ 98-99%. Tuy nhiên, còn một số đơn vị có hồ sơ giải quyết trong hạn còn dưới 95% như: Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn...

Đặng Công

Tìm kiếm:✨

  • GD-ĐT, Thủ tục hành chính, Cấp xã, Cấp huyện, Năm 2019, Sở Xây dựng, Sở y tế, Đồng Nai, Công thương, Thương binh, Tiếp nhận, Hành chính, Hồ sơ, Bộ phận, Nông thôn, Nông nghiệp, Giải quyết, Lao động, Tỉ lệ, Trung tâm