Báo Đồng Nai: Tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2019

Chiều 15-8, các thành viên Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đã bỏ phiếu với tỷ lệ 100% thống nhất tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới vào năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/tinh-dong-nai-hoan-thanh-nhiem-vu-nong-thon-moi-nam-2019-2959564/

Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tính đến tháng 5-2019, toàn tỉnh đã có 133/133 xã và 11/11 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng Nai cũng đã có tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp – phát triển nông thôn xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận, công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Dự kiến, vào ngày 21-9, Văn Phòng điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ tổ chức Đoàn khảo sát về kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai. Đến nay, UBND các địa phương đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá với kết quả 100% các xã trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 100% các huyện đều đảm bảo các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Nghe báo cáo về kế hoạch chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét, công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019 và công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các địa phương tích cực hoàn thành công tác báo cáo, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp xã, cấp huyện.

Các sở, ngành cũng cần phối hợp với địa phương để hoàn thành báo cáo về kết quả rà soát tiêu chí xã, huyện của ngành mình. Trên cơ sở báo cáo rà soát của các sở, ngành và các huyện, tỉnh sớm hoàn thành báo cáo chung của tỉnh cung cấp cho hoạt động thẩm định của Đoàn công tác trung ương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, nội dung báo cáo cần chú trọng đến các vấn đề như: thành tích tỉnh không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới; rà soát về các tiêu chí an ninh trật tự; về đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông; báo cáo đánh giá về sự hài lòng của người dân…Đặc biệt, các địa phương cũng cần tích cực tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo tiêu chí về vệ sinh môi trường, diện mạo nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp.

Bình Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Võ Văn Chánh, Tổng vệ sinh, Nội dung báo cáo, Năm 2019, Đồng Nai, Nợ đọng, Nông thôn, Bỏ phiếu, Ban chỉ đạo, Phó chủ tịch, Đường giao thông, Cấp xã, Ủy ban nhân dân, Tiêu chí, Điều phối, Tờ trình, Cấp huyện, Nông dân, Rà soát, Diện mạo