Báo Đồng Nai: Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt khoảng 207 ngàn tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 207 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/tong-du-no-cap-tin-dung-dat-khoang-207-ngan-ty-dong-2960879/

Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt gần 2,2 ngàn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ước đạt hơn 204,8 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 12,6% so với đầu năm nay. Dư nợ cho vay có xu hướng tăng trưởng khá, chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một số lĩnh vực ưu tiên. Nợ xấu ước chiếm 1% trên tổng dư nợ cho vay...

Hải Quân

Tìm kiếm:✨

  • Dư nợ cho vay, Dư nợ, Trái phiếu doanh nghiệp, Cho vay, Tín dụng, Ngân hàng nhà nước việt nam, Chi nhánh, Năm 2019, Nợ xấu, Đồng Nai, Tháng bảy, Sản xuất kinh doanh, Tăng trưởng, Ưu tiên, Trên địa bàn, Xu hướng