Tuesday, August 20, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá

Đó là lời phát biểu tại buổi họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội đầu năm và phương hướng cuối năm 2019 của tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Hòa Hiệp Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Ngọc Tuấn Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng ông Phạm Tấn Linh Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng chủ trì chiều 20/8.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/kinh-te-xa-hoi-tinh-dong-nai-tiep-tuc-dat-muc-tang-truong-kha-d105059.html

Nhiều kết quả đạt được trên lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa – Xã hội

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Hòa Hiệp đại diện cho UBND tỉnh Đồng Nai trình bày bản thông cáo báo chí trước các phóng viên vùng cơ quan báo đài địa phương và trung ương.

Theo bản thông cáo báo chí cho thấy tình hình Kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn- GRDP(giá so sánh 2010) tăng 8,02%; chỉ số sản xuất công nghiệp(IIP) tăng 8,02%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,25%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 11,8%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 6 tháng đầu năm tăng 1,95%.

Đồng Nai có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới( đạt tỉ lệ 100%), 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 11/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoàn thành nông thôn mới, chiếm 100% tổng số đơn vị cấp huyện.

Thu ngân sách trên địa bàn là 25.975,4 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm và tăng 23% cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 17.561,5 tỷ đồng đạt 47% dự toán và tăng 37% cùng kỳ; tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 8.493,6 tỷ đồng, đạt 41% dự toán và bằng 98% cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển 3.042,4 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 86% cùng kỳ.

Tiếp tục thu hút đầu tư trong nước đạt 7.634,5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1.026 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.883 doanh nghiệp, tăng 7% số với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký kinh doanh khoảng 20.626 tỷ đồng.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác giải ngân nguồn vốn ngân sách, theo đó, tỷ lệ giải ngân đối với vốn trong cân đối ngân sách địa phương đạt 40%, vốn ngân sách Trung ương đạt 30%.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 9,43 tỷ USD tăng 6,1% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 8 tỷ USD tăng 2,3% so cùng kỳ.

Cùng đó tỉnh đã tăng cường chỉ đạo nghành tài nguyên, xây dựng và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xây dựng, đặc biệt công tác phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2019 giải quyết việc làm cho 47.070 lượt lao động, giảm 3% so cùng kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết so với cùng kỳ tăng 2,7 lần, không có ca tử vong; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 83,6%.

Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị trên địa bàn theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đạt tỷ lệ 95,24%.

Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14, ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh; Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH14, ngày 10/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Kể từ ngày 01/7/2019, Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện( 09 huyện và 02 thành phố), 170 đơn vị hành chính cấp xã( 122 xã, 40 phường và 08 thị trấn).

Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham những tiếp tục được các nghành quan tâm thực hiện theo quy định.

Khó khăn đi cùng và phương hướng giải quyết

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn nhất định.

Xuất khẩu tăng chậm; giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư từ nước ngoài chưa cao.

Những thàng đầu năm nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến việc nuôi trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc tuy được kiểm soát nhưng dịch tả lợn châu phi đã xâm nhập vào một số địa phương trong tỉnh; tình trạng ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá chết hàng loạt trên sông La Ngà vào đầu mùa mưa tiếp tục tái diễn.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm, số người mắc bệnh cao do điều kiện vệ sinh môi trường nói chung và điều kiện về nhà ở, vệ sinh của các hộ gia đình ở khu vực nông thông, khu dân cư nghèo, khu nhà trọ của công nhân.. còn thấp và tình hình biến đổi khí hậu phức tạp.

Tình hình khiếu nại, tố cáo đông người vẫn còn nhưng giảm 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên việc ra soát, xử lý giải quyết các vụ việc còn chậm. Tình hình tệ nạn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm giảm so với cùng ký nhưng tình hình phạm pháp hình sự và vi phạm về lĩnh vực kinh tế và môi trường lại gia tăng.

Trước những khó khăn vướng mắc đó, UBND tỉnh cũng đề nhiều nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2019 của tỉnh Đồng Nai. Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 01/4/2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đam mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP, ngày 03/8/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức triển khai Quyết định số 349a/QĐ-TTg, ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương trong nước tại Bộ, nghành và địa phương.

Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; giám sát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại để thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển hơn nữa trong những 6 tháng cuối năm 2019.

Tìm kiếm:✨

  • Phạm Tấn Linh, Nguyễn Hòa Hiệp, Bản thông cáo, Phạm Ngọc Tuấn, Kinh tế xã hội, IIP, Vốn ngân sách, Cân đối ngân sách, Đơn vị hành chính, Sông La Ngà, Dự toán, XII, Năm 2019, Dịch tả, Đồng Nai, Giá so sánh, Địa giới, GRDP, Cấp xã, Giải ngân