Báo PLO: Dân Đồng Nai thu trăm triệu nhờ trồng tre lấy măng

Nhiều hộ dân ở huyện Định Quán (Đồng Nai) trồng tre lấy măng đem lại thu nhập cao. Tre trồng từ hai năm sẽ bắt đầu ra măng. Từ tháng 6 đến tháng 8, tre bắt đầu vào mùa thu hoạch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh doanh, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/xa-hoi/dan-dong-nai-thu-tram-trieu-nho-trong-tre-lay-mang-855057.html

Tìm kiếm:✨

  • Định Quán, Dân Đồng Nai, Đồng Nai, Hộ dân, Mùa thu hoạch, Tháng 8, Tháng sáu, Đem lại, Thu nhập