Báo SGGP: Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Ngày 8-8, Bộ Xây dựng cho biết dự án 'Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030' do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại sẽ bắt đầu được triển khai từ 19-8.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/xay-dung-chinh-sach-tong-the-nha-o-xa-hoi-giai-doan-20212030-609639.html

Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm, với mục tiêu nâng cao quyền được có nhà ở của các hộ gia đình thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân ở các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Các đơn vị thực hiện dự án sẽ khảo sát và nghiên cứu về nhu cầu nhà ở với 2 nhóm đối tượng, gồm người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, Khánh Hòa và đối tượng là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tại Bắc Ninh, Đồng Nai.

Sau khi khảo sát, nghiên cứu, dự án sẽ đưa ra những khuyến nghị cụ thể về chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam, dựa trên nhu cầu thực tế và kinh nghiệm xử lý vấn đề nhà ở xã hội của Hàn Quốc.

BÍCH QUYÊN

Tìm kiếm:✨

  • Nhà ở xã hội, Chính phủ Hàn Quốc, Hoàn lại, Viện trợ, Bộ xây dựng, Khu công nghiệp, Tổng thể, Khuyến nghị, Bắc Ninh, Hộ gia đình, Cần Thơ, Công nhân, Khánh Hòa, Nhà ở, Khảo sát, Đồng Nai, Đô thị, Thu nhập, Hải Phòng, Chính sách