Báo Thời Đại: Đồng Nai vận động 55 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 16 tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai 23 chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án với tổng số tiền cam kết tài trợ trên 55 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2018), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thời Đại, nguồn bài: https://thoidai.com.vn/dong-nai-van-dong-55-ty-dong-dau-tu-vao-linh-vuc-an-sinh-xa-hoi-trong-6-thang-dau-nam-85407.html

Toàn cảnh Đại hội

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (Liên hiệp Đồng Nai) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa I (nhiệm kì 2013 – 2018) nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp lần thứ II nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Liên hiệp Đồng Nai đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, nhất là trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và hướng dẫn hoạt động cho các hội hữu nghị thành viên. Tổ chức 08 sự kiện giao lưu nhân dân, thu hút hàng nghìn người tham gia. Mỗi sự kiện đều được bạn bè quốc tế đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc; góp phần tăng cường sự hiểu biết, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Bùi Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp Đồng Nai đã chủ động hơn trong việc tổ chức đoàn đi xúc tiến, vận động viện trợ cho tỉnh và tổ chức họp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2019. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 16 tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai 23 chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án với tổng số tiền cam kết tài trợ trên 55 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2018), công tác tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn viện trợ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Đồng Nai cũng đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, Liên hiệp Đồng Nai sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (dự kiến cuối năm 2019); đồng thời tiếp tục tổ chức các sự kiện chính trị đối ngoại theo Chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 của UBND tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ sở, ngành và tăng cường thiết lập mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để kêu gọi đầu tư cho tỉnh.

Xuân Tiến

Tìm kiếm:✨

  • Phi chính phủ, Liên hiệp, Viện trợ, Hội hữu nghị, An sinh xã hội, Nhiệm kì, Đối ngoại, Hữu nghị, Năm 2019, Đồng Nai, Vào công tác, Họp mặt, Ban chấp hành, Tổng số tiền, Năm 2018, Sơ kết, Tài trợ, Vận động, Sự phát triển, Cùng kỳ