Báo VNEWS: Giải ngân vốn FDI tại Đồng Nai đạt 107% kế hoạch năm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/giai-ngan-von-fdi-tai-dong-nai-dat-107-ke-hoach-nam

Tìm kiếm:✨

  • FDI, Giải ngân, Vốn, Đồng Nai, Kế hoạch