Báo Bnews: Các tỉnh phía Nam huy động vốn xây dựng nông thôn mới cao nhất cả nước

Trong giai đoạn 2010 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đạt 932.498 tỷ đồng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bnews, nguồn bài: http://bnews.vn/cac-tinh-phia-nam-huy-dong-von-xay-dung-nong-thon-moi-cao-nhat-ca-nuoc/133597.html

Các tỉnh phía Nam huy động hơn 932.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Ảnh: TTXVN

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, trong giai đoạn 2010 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đạt 932.498 tỷ đồng cao nhất cả nước (khoảng 40%); trong đó, ngân sách đối ứng của địa phương là 81.481 tỷ đồng; vốn huy động từ người dân và cộng đồng là 79.553 tỷ đồng.

Qua đó, các địa phương đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng nên phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng nông thôn có chuyển biến rõ nét, nhất là trong tổ chức sản xuất và chất lượng đời sống, sinh hoạt cho người dân.

Đến nay, vùng Đông Nam Bộ gần 100% số xã có đường giao thông đến huyện, đường trục xã; 98% đường trục thôn được bê tông, nhựa hóa…; vùng Đồng bằng sông Cửu Long 97% số xã có đường đến huyện, 96,5% đường trục xã được bê tông, nhựa hóa; trên 91% số xã có đường trực thôn được rải nhựa, bê tông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hàng hóa quy mô lớn, đồng thời góp phần thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu vực nông thôn, kể cả ở các vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được các địa phương quan tâm triển khai đồng bộ và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản các địa phương.

Đến nay, 13 tỉnh, thành phố đã phê duyệt Đề án OCOP cấp tỉnh, tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa đến 2020 của cả khu vực là 369 sản phẩm. Đáng chú ý, Bến Tre là tỉnh duy nhất của 2 vùng đã triển khai phân hạng sản phẩm OCOP với 45 sản phẩm đạt từ 3 sao (31 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao).

Cũng theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, đến hết tháng 7 năm 2019, cả 2 vùng đã có 874/1.731 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50,49%(tương đương với tỷ lệ bình quân chung của cả nước 50,8%).

Vùng Đông Nam Bộ có 311/445 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 69,89%, tăng 35,8% so với cuối năm 2015;trong đó, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong vùng/cả nước đã công nhận 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 563/1.286 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 43,78%,tăng 30,88% so với cuối năm 2015.

Đến nay, hai vùng đã có 30 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, vùng Đông Nam Bộ có 18 đơn vị và vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 12 đơn vị, chiếm 33,7% của cả nước (89 đơn vị). Đồng Nai cũng là tỉnh có 100% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.

Thành Trung/BNEWS/TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • OCOP, Đông Nam Bộ Việt Nam, Đường trục, Rải nhựa, Huy động vốn, Đồng bằng sông cửu long, Cao nhất, Phân hạng, Bê tông, Cấp huyện, Đối ứng, Nông thôn, Phía nam, Đồng Nai, Chuẩn hóa, Nguồn vốn, Đường giao thông, Công nhận, Chuẩn, Nhựa