Báo Gia Đình VN: Bosch và UBND tỉnh Đồng Nai ký Biên bản hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Mục tiêu của sự hơp tác là hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Đồng Nai có cơ hội tiếp cận Công Nghệ 4.0

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Gia Đình VN, nguồn bài: https://giadinhvietnam.com/bosch-va-ubnd-tinh-dong-nai-ky-bien-ban-hop-tac-vedao-tao-phat-trien-nguon-nhan-luc-d148334.html

Ngày 26/9/2019, Bosch và Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Tỉnh Đồng Nai.

Lễ ký có sự tham gia của Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã Hội tỉnh Đồng Nai, Ông Mallikarjuna Guru, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, Ông Lê Hoàng Việt, Giám đốc, Truyền Động và Điều khiển (Bosch Rexroth).

Ông Guru Mallikarjuna, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam và Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực

Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là tạo nên sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ hội tiếp cận công nghệ 4.0, từ đó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác, vận hành hiệu quả những tiến bộ của cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0. Đồng thời, tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh Đồng Nai với Bosch Rexroth trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các bên đồng thuận hợp tác chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực đào tạo và chương trình 4.0

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của các cơ sở Giáo Dục Dạy Nghề trong tỉnh về kiến thức Công Nghệ 4.0 và các nghề có thế mạnh của Bosch Rexroth như Tự động hóa, Cơ điện tử, Khí nén – Thủy lực… Đồng thời, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức công nghệ mới. Hoạt động đào tạo chủ yếu tại Đồng Nai và có thể đào tạo nâng cao ở nước ngoài nếu cần thiết.

Hỗ trợ các trường xây dựng, điều chỉnh các chương trình đào tạo theo mô hình Công Nghiệp 4.0, lồng ghép Công Nghiệp 4.0 vào các chương trình đang đào tạo.

Tổ chức các buổi Hội thảo để phổ biến, cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về lĩnh vực Công Nghiệp 4.0.

“Khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt cho sự phát triển. Trong nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tích cực tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất công nghiệp cũng như phát triển các chương trình đào tào nguồn nhân lực chất lượng cao”, Bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Đồng Nai chia sẻ, “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với Bosch – tập đoàn dẫn đầu về công nghệ, nhằm phát triển các chương trình đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó góp phần phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai trong tương lai”

Ông Mallikarjuna Guru, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam cho biết: “Bắt kịp xu hướng và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đào tạo,… trở thành một yếu tố quan trọng để gia tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong kỉ nguyên số hóa. Với nền tảng công nghệ truyền động và điều khiển sâu rộng, cùng những kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn, Bosch mong muốn truyền đạt những kiến thức và công nghệ này cho sinh viên/học viên một cách đầy đủ và thực tế nhất.”

/**/

Tìm kiếm:✨

  • Bosch Rexroth, Bosch Việt Nam, Nguyễn Hòa Hiệp, Bosch, UBND tỉnh Đồng Nai, Lê Hoàng Việt, Guru Mallikarjuna, Huỳnh Văn Tịnh, Khí nén, Biên bản, Công nghệ 4.0, Nguồn nhân lực, Ủy, Thủy lực, Kỉ nguyên, Biên bản ghi nhớ, Chương trình đào tạo, Đồng Nai, Công nghiệp 4.0, Cách mạng Công nghiệp 4.0