Báo Người Lao Động : Đồng Nai: Quan tâm hơn nữa đến đời sống văn hóa của công nhân

Thực hiện chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đạt chuẩn văn hóa, trong 3 năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 1,6 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của tổ chức CĐ về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/dong-nai-quan-tam-hon-nua-den-doi-song-van-hoa-cua-cong-nhan-20190918220326262.htm

Các cấp CĐ cũng phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền cho hơn 1 triệu lượt công nhân về các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật CĐ và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; chủ động phòng chống HIV/AIDS, tư vấn sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân gia đình, an toàn giao thông, bảo hộ lao động...

Một tiết mục tại “Ngày hội văn hóa - thể thao CNVC-LĐ” tỉnh Đồng Nai

Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở đã tham mưu, phối hợp với chủ DN xây dựng DN đạt chuẩn văn hóa. Tuy nhiên, bên cạnh một số DN có sự quan tâm đặc biệt dành cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cũng còn nhiều DN chưa thực sự chú trọng vấn đề này.

Tìm kiếm:✨

  • Công đoàn, Đoàn viên, Người lao động, Bộ Luật Lao động, Bảo hộ lao động, Các cấp, Đồng Nai, Chủ doanh nghiệp, Chủ động phòng chống, Phong trào, Toàn dân, AIDS, Công nhân, Chỉ thị, Thể dục, Sinh sản, Đời sống, Văn nghệ, Đoàn kết, Tuyên truyền