Báo Nhân Dân: Đồng Nai đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11-9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học 'Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh hiện nay'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41526202-dong-nai-day-manh-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac.html

30 tham luận của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên trình bày và gửi đến hội thảo tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng thời, các tham luận cũng đã tập trung làm rõ một số giải pháp, cách thức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng vào các giải pháp để xây dựng phong cách dân chủ, quần chúng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; phong cách nêu gương; đẩy mạnh thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm,...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy trên địa bàn tiếp tục xây dựng những mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tăng cường giám sát chuyên đề đối với cán bộ, đảng viên ở các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tiêu cực, như: đất đai, xây dựng, đô thị và công tác cán bộ.

THIÊN VƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh ủy Đồng Nai, Tác phong công tác, Di chúc, Hồ Chí Minh, XII, Đảng viên, Đạo đức, Liêm, Chí công vô tư, Tham luận, Kiệm, Tư tưởng, Đảng, Chỉnh đốn, Cách mạng, Làm theo, Nêu gương, Đồng Nai, Cán bộ lãnh đạo