Báo Đồng Nai: 11 cặp chỉ huy trưởng, chính trị viên của tỉnh tham gia kiểm tra năm 2019

Trong các ngày từ 25 đến 28-9-2019, Quân khu 7 tổ chức kiểm tra chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trên toàn địa bàn quân khu. Tham gia đợt kiểm tra, tỉnh Đồng Nai có 11 cặp chỉ huy trưởng, chính trị viên trong tổng số 218 thí sinh (gồm 161 chỉ huy trưởng, chính trị viên và 57 đồng chí đang giữ các chức danh phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng thay thế) dự kiểm tra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/11-cap-chi-huy-truong-chinh-tri-vien-cua-tinh-tham-gia-kiem-tra-nam-2019-2965853/

Các thí sinh dự kiểm tra sẽ thực hiện các nội dung: soạn thảo quyết tâm tác chiến phòng thủ cấp huyện; xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và Nghị quyết lãnh đạo tác chiến phòng thủ; kiểm tra bơi tự do; thực hành bắn súng ngắn K54; các mặt quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật...

Huyền Linh

Tìm kiếm:✨

  • K54, Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Bơi tự do, Quân khu 7, Ban chỉ huy quân sự, Tham mưu trưởng, Quân khu, Tác chiến, Cấp huyện, Súng ngắn, Phòng thủ, Chức danh, Hậu cần, Soạn thảo, Đồng Nai, Đảng ủy, Thực hành, Thí sinh, Dự thảo