Báo Đồng Nai: 2 doanh nghiệp thành lập Quỹ Phát triển khoa học - công nghệ

Tính đến nay, Đồng Nai có 2 doanh nghiệp đã báo cáo thành lập Quỹ Phát triển KH-CN là Tổng công ty cao su Đồng Nai và Tổng công ty Sonadezi với tổng số vốn hơn 9,4 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/2-doanh-nghiep-thanh-lap-quy-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-2966407/

Theo Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH-CN, doanh nghiệp nhà nước hằng năm phải trích từ 3-10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ Phát triển KH-CN của mình. Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, con số này tối đa là 10%. Tuy nhiên kể từ khi có quy định, số doanh nghiệp thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cũng theo nghị định trên, Quỹ Phát triển KH-CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Các khoản chi từ quỹ phát triển KH-CN phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hải An

Tìm kiếm:✨

  • Quỹ Phát triển Khoa học, KH-CN, Tổng công ty Sonadezi, Tổng số vốn, Đầu ngón tay, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Khoản chi, Chứng từ, Doanh nghiệp nhà nước, Nghiên cứu khoa học, Đồng Nai, Hóa đơn, Đếm, Hợp pháp, Nghị định, Thành lập, Công nghệ, Cơ chế, Thu nhập